Summa sidvisningar

onsdag 28 juni 2017

Botaniska vandringen den 27 juni 2017 - rapport!

Lärorik och intressant botanisk vandring
Årets första botaniska vandring med tema Lövträd och buskar startade med 25 deltagare i Folkets Park under ledning av Bo Hansson uppbackad av sin dotter Johanna. Bo inledde sin vandring med ett påstående om att alla lövträd har normalt fått sina gröna blad senast 15 maj. Det uppfylldes inte i år. Ek, asp och ask var sena. Under den 2 timmar långa vandringen från Folkets Park via Kyrkogårdsviken och längs Blå stigen över Pärlane och Kattesand och vidare till Paradiset och tillbaka till startpunkten presenterade Bo kännetecken för de många olika lövträd och buskar vi passerade. Bland annat såg vi ek, björk, lind, olvon hagtorn, apel, rönn, klibbal, fläder, ask, oxbär, liguster, brakved, oxel, ask, kastanj, syrén, lärkträd och några till.
Under vandring kunde Bo inte passera några blommor utan att också berätta om dessa. Den köttätande blomman sileshår var en sådan.
Som avslutning på vandringen fick vi försöka identifiera de gula blommor vi plockat under vandringen på uppdrag av Bo. Totalt fann vi 15 blommor som gul fetknopp, johannesört, skogssallat, kärringtand, blodrot, femfingerört, jordklöver, smörblomma, gulmåra, gulvial, fettistel, kaprifol o.s.v. 
Deltagarna ställde många frågor och hade kommentarer till Bos presentationer. Hans kunnande  var imponerande.

tisdag 30 augusti 2016

Svamputflykten 29 augusti 2016

Trevlig och uppskattad svamputflykt
En liten grupp på 12 personer startade utflykten i duggregn under ledning av CM Bratt och Claes Brügge. Regnet upphörde vid första stoppet av fyra vid några av Claes Brügges favoritställen för svampplockning i trakterna av Rabbalshede och skogarna kring Bullaren. Deltagarna fann många olika svampar, som det fanns gott om. CM Bratt  informerade och visade på detaljer på de drygt 40 olika arterna, som deltagarna funnit. Bland annat  hade man hittat den ganska ovanliga mandelriskan och Bohusläns landskapssvamp öronmussling. I samlingen av svampar fanns bland annat taggsvampar, flera soppor, tickor och mycket kantareller och trattkantareller.
Deltagarna kom hem mycket nöjda med en hel del kantareller.
Det gläder i föreningen att få ta del av CM Bratt kunskaper och erfarenheter om svamp genom utställningen och utflykten.

Stort tack CM.


lördag 27 augusti 2016

Många intresserade av svamp 2016

Kristina och CM Bratt; öns svampexperter; hade plockat ihop hela 50 olika svampar till utställningen lördag den 27 augusti, 20 av dessa hade de funnit på Bohus-Malmön och resterande i Stensjöns skogar.
I strålande solsken hade Bratts framför Klippan dukat upp svamparna med namnen angivna. Många intresserade stannade upp vid utställningen och tog del av CM´s kommentarer om svamparna. Några hade med sig svampar eller fotografier på dessa för CM´s  artbestämning.
Sammantaget blev det en lyckad utställning.
onsdag 27 juli 2016

Botaniska vandringen den 26 juli 2016

Nytt upplägg för den botaniska vandringen
Bo Hansson hade valt ett annorlunda upplägg för sommarens sista och tredje botaniska vandring på Kalven. De 32 deltagarna delades upp i 7 grupper, som fick som uppgift att plocka växter på var sitt anvisat område och därefter examinera växterna. Det skapade ett stort engagemang, vilket fotona visar. Efter halva tiden samlades alla i en gemensam grupp för presentation och information om de växter gruppen plockat. Bo fick delvis hjälpa grupperna att identifiera några växter. 
Bo hade tagit med sig en växt som gruppen tillsammans med honom dissekerade i detalj genom att räkna antal ståndare, notera kronbladens form och färg samt bladens utformning. En intressant och lärorik övning; enklare än förväntat.
Bo avtackades för sitt stora engagemang som krävt rekognosering före vandringen och genomförandet.

På frågan om vi skulle arrangera botaniska vandringar nästa år var svaret JA. Det förutsätter att Bo kan och vill göra det.   
torsdag 14 juli 2016

Senaste naturvandringen....12 juli 2016

Stor flora i Brevik
Vi 30 deltagare samlades i Brevik för en botanisk rundvandring på cirka en kilometer i området under Bo Hanssons ledning. Bo pekade på och informerade om cirka 100 växter. Vem trodde att det fanns så många?  Vi såg bland annat fackelblomster, snärjmåra, strätta, strandkrypa, rödklint, sileshår, strandvial, starr, strandkål, strandklo, kungsmynta (oregano), backlök, kaveldun,  strandglim, olika fetknoppar och många till.

Ta tillfället att lära dig mer om öns rikhaltiga flora genom att delta i nästa botaniska vandring tisdagen den 26 juli kl. 18.00. Samlingsplats meddelas några dagar före vandringen genom affischer och på hemsidan.

torsdag 30 juni 2016

Naturvandring på Bohus-Malmön 28 juni 2016

Stort intresse för botaniska vandringar
Förra årets tre vandringar under Bo Hanssons kunniga ledning samlade många intresserade och frågvisa deltagare. Antalet överträffade stort våra förväntningar. I årets första vandring deltog 36 personer; nästan ett rekord. På begäran hade Bo Hansson valt som tema ”buskar och träd”.
Vandringen startade i Folkets Park där vi fick lära oss se skillnad på olika träd ex. oxel, rönn och lind. Vi vandrade till Kyrkogårdsviken och vidare längs Blå stigen till Kattesand. Längs stigen mellan badstränderna dök vi ner mellan brakved, salix, olvon, havtorn och strandråg.
Vi lämnade stränderna och gick Kattesandsvägen bort till Paradiset. Längs den stigen fanns en ny spännande flora med tuvull, klockljung och köttätande växter som sideshår. Lite medicin och spritkunskap fick vi också när vi hittade äkta johannesört som både går att göra snaps av och bota depression med. När vi kom till Myrvägen blev det fokus på blommor och gräs som växer längs vägkanten. Det är så fantastiskt att få gå en botanisk vandring med en så kunnig ledare som öppnar våra busk-, träd- och blomögon.

Fulla av ny kunskap och även en del avdammad gammal kunskap så skildes vi åt efter 2 härliga timmar i strålande sommarkvällsväder.

Bilder: Bertil Pekkari